Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Växjö
Tillfälle 2
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Masterexamen
Tillfälle 2
Masterexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast avancerad
Tillfälle 2
program, Endast avancerad
Behörighet
Tillfälle 1
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: – Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande – Engelska B/6 eller motsvarande.
Tillfälle 2
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: ? Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande ? Engelska B/6 eller motsvarande.
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-F0178
Tillfälle 2
lnu-03107
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2