Biomedical Ethics, advanced course

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Anmälningskod
liu-44070
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Ethics and Migration, advanced course

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inklusive 15hp uppsats.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. 

Undantag för Svenska 3.

Anmälningskod
liu-44091
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se