Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
uu-59556
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se