Barnkulturens transmedialitet

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
30 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora.
Anmälningskod
su-61150
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se