Bioenergy - Technology and Systems

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
10.0hp
(0,48 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
35%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
slu-30182
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Byggnadsplanering

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
slu-30066
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se