Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Stockholm
Tillfälle 2
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Magisterexamen
Tillfälle 2
Magisterexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast avancerad
Tillfälle 2
program, Endast avancerad
Behörighet
Tillfälle 1
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande inom respektive studiegångs huvudområde/inriktning med examensarbete inom den valda studiegångens profil. Engelska 6. Därutöver krävs som särskilda förkunskapskrav: För studiegångarna Engelsk lingvistik och Engelsk tillämpad lingvistik dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande. För studiegångarna Ryska, Polska och Tjeckiska Svenska 3. För studiegångarna Svenska och Nordiska språk ett språkvetenskapligt examensarbete, samt Svenska 3 eller motsvarande. För studiegången Typologi och språklig mångfald 90 hp i allmän språkvetenskap inklusive ett examensarbete om 15 hp eller motsvarande. Precisering av förkunskapskrav och särskilda förkunskapskrav för studiegångar med behörighetsgivande alternativ till filosofie kandidatexamen inom studiegångens huvudområde/inriktning: För studiegången Svenska som andraspråk krävs filosofie kandidatexamen eller lärarexamen, 90 hp i svenska som andraspråk och ett examensarbete/självständigt arbete om 15 hp i svenska som andraspråk eller annat för studiegången relevant ämne. Svenska 3 eller motsvarande. För studiegången tvåspråkighet krävs filosofie kandidatexamen, inklusive ett examensarbete eller motsvarande, i ett språkvetenskapligt huvudområde eller annat för studiegången relevant område (t.ex. pedagogik, psykologi eller socialantropologi) samt minst 30 hp lingvistik eller motsvarande inkluderat i examen eller läst fristående. För inriktningen Språkdidaktik krävs filosofie kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 hp i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3.
Tillfälle 2
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i baltiska språk med examensarbete i baltiska språk. Engelska 6.
Anmälningskod
Tillfälle 1
su-20348
Tillfälle 2
su-20429
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Lettiska III

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Fortsättningskurs i lettiska, 20 poäng eller Lettiska II, GN, 30 högskolepoäng
Anmälningskod
su-25015
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se