Toxikologi

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)
Anmälningskod
uu-38503
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se