Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Magisterexamen, Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Anmälningskod
uu-P1139
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se