Psykotraumatologi

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Legitimation som läkare, psykolog eller sjuksköterska med specialistutbildning. Legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut eller annan relevant akademisk grundutbildning (till exempel socionom, präst eller diakon), kompletterad med grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande s.k. steg I-kompetens.
Anmälningskod
uu-48000
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
45.0hp
(1,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet

Godkänd psykoterapeututbildning steg 2 och Socialstyrelsens legitimation. 2 års psykoterapeutisk yrkeserfarenhet omfattande minst 25% efter erhållen legitimation ska styrkas med intyg från arbetsgivaren. Tillgång till handledningsuppdrag styrkt av arbetsgivare. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

Anmälningskod
liu-89779
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se