Iranska språk, fördjupning: prosa

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Uppfyllda krav för kandidatexamen med iranska språk som huvudområde.
Anmälningskod
uu-56624
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se