Tandhygienistprogrammet

Lärosäte
Högskolan Kristianstad
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Kristianstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tandhygienistexamen, Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Anmälningskod
hkr-07659
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se