Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Lärosäte
Karlstads universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2019 period 1
Antal HP
90.0hp
(1,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Karlstad
Tillfälle 2
Karlstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Ämneslärarexamen
Tillfälle 2
Ämneslärarexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast avancerad
Tillfälle 2
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning för personer som har en examen på forskarnivå krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B, EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen och för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng), (se aktuell information på www.kau.se ). för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Anmälningskod
Tillfälle 1
kau-70063
Tillfälle 2
kau-69919
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2