Sjuksköterskeprogram

Lärosäte
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Sjuksköterskeexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt Fysik A, Kemi A, Biologi A eller motsvarande kurser i vård- och omsorgsprogrammet), Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2, Naturkunskap 2 (alt Fysik 1, Kemi 1, Biologi 1 eller motsvarande kurser i vård-och omsorgsprogrammet), Samhällskunskap 1.
Anmälningskod
esh-42098
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se