Sjuksköterskeprogrammet

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
VT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Ort
Tillfälle 1
Falun
Tillfälle 2
Falun
Tillfälle 3
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Sjuksköterskeexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 2
Sjuksköterskeexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 3
Sjuksköterskeexamen, Kandidatexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Tillfälle 3
program, Endast grundnivå
Behörighet
Tillfälle 1
Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Tillfälle 2
Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Tillfälle 3
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-V34E3
Tillfälle 2
hda-H32L8
Tillfälle 3
hda-V2YRA
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3

Sjuksköterskeprogrammet

Lärosäte
Högskolan Kristianstad
Start
VT 2019 period 1
Antal HP
180hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Kristianstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Sjuksköterskeexamen, Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod
hkr-16427
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se