Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Umeå

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
150.0hp
(2,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Anmälningskod
umu-S3001
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se