Kulturskola

Universitets- och högskolerådets logotyp iconUniversitets- och högskolerådets logotyp Kulturrådets logotyp iconKulturrådets logotyp

BLI PEDAGOG I KULTURSKOLAN


Dancehall, musikproduktion, teater, bild och form – oavsett din bakgrund finns nya utbildningar som ger dig kompetens att arbeta och skapa tillsammans med barn och unga. För dig som redan jobbar i kulturskolan finns också gott om inspiration och fördjupning. Se vilka av vårterminens kurser som du kan göra sen anmälan till här. 

Skapa framtidens kulturscen

Till våren startar en flexibel utbildning på högskolenivå för dig som har konstnärlig kompetens och vill fylla på med pedagogiska kunskaper. 

Utbildningen är på 90 högskolepoäng och är skräddarsydd för undervisning i kulturskola. Du kan gå hela utbildningen eller välja att läsa delar – med inriktning på exempelvis musik, media, film eller slöjd. Du har också möjlighet att läsa på distans och på deltid. För dig som redan undervisar i kulturskolan erbjuder kursutbudet både relevant och intressant fördjupning. 

I kulturskolan får du ett omväxlande arbete där du som konstnär och pedagog kan utvecklas tillsammans med barnen. Ett givande och lustfyllt framtidsyrke! 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta högskolan direkt

Kulturskolans konstformer

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis design, keramik, glas eller illustration kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom bild och form inspirerar du barn och ungdomar att med lust och fantasi utforska den egna kreativiteten och utveckla sina tekniska färdigheter.

Klicka på länken för att se vilka utbildningar inom bild och form som är öppna för sen anmälan: 

Bild-och formutbildningar för kulturskolan VT20

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis street dance, jazzdans, balett eller cirkus kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inspirerar du barn och ungdomar att utveckla sin kroppskännedom, koordination och tekniska färdigheter.

Några kurser i dans och rörelse för kulturskolan är öppna för sen anmälan till VT20 vid de här högskolorna: 

Stockholms musikpedagogiska institutUmeå universitet

Fler utbildningar inom dans för kulturskolan VT20

 

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis foto, film, animation och media kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom foto, film och media inspirerar du barn att berätta sina egna historier, till exempel med lera och teckning. Tillsammans med ungdomar skriver du manus, filmar, redigerar och regisserar.

Nu är anmälan till vårterminens kurser inom film och media för kulturskolan stängd. Vissa högskolor öppnar för sen anmälan i december: 

Göteborgs universitet

Du som är trombonist, låtskrivare, musikproducent, dirigent eller har annan konstnärlig kompetens inom musik kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan. 

Som pedagog arbetar du med barns och ungdomars intresse för musik. Utifrån dina djupa kunskaper utforskar ni tillsammans olika musikstilar, utvecklar de tekniska och musikaliska färdigheterna och gör konserter.

De här högskolorna ger utbildningar i musik för kulturskolan vårterminen 2020 som fortfarande är öppna för anmälan: 
Umeå universitetFler utbildningar i musik för kulturskolan VT20

 

 

Du som har konstnärlig kompetens inom slöjd och hantverk kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom slöjd och hantverk inspirerar du barn och ungdomar att utforska formgivning och material för både nya och traditionella tekniker.  

De här högskolorna ger utbildningar i slöjd för kulturskolan vårterminen 2020 som fortfarande är öppna för anmälan:

Umeå universitet
Fler utbildningar i slöjd för kulturskolan VT20

Du som har konstnärlig kompetens inom teater kan komplettera med pedagogik för att  arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom teater arbetar du tillsammans med barn och ungdomar med improvisationer, gestaltning, manusarbete och scenisk framställning.

De här högskolorna ger utbildningar i scenkonst för kulturskolan vårterminen 2020 som fortfarande är öppna för anmälan: 

Umeå universitet

Röster om världens bästa jobb

Om kulturskolan och vägen dit

Kulturskolan är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar mellan 6 - 22 år.  De flesta av landets kommuner erbjuder verksamhet som årligen når flera hundratusen barn och unga. Musik är den vanligaste konstformen, men även dans, teater, media, bild och form är stora. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i kulturskolans utbud, liksom dancehall, stickning och cirkus. 

Läs mer om kulturskolans verksamhet

Läs mer om kulturskolan i din kommun

Läs mer om satsningen Kulturskoleklivet

 

Som pedagog i kulturskolan arbetar du både med grupper och individer, utifrån konstform och upplägg. Det är viktigt att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

I många verksamheter kombinerar man olika konstnärliga uttryck och arbetar tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning.

Stora pensionsavgångar väntar inom kulturskolan och många kommuner vill bredda sitt utbud med nya uttryck och konstformer. Efterfrågan på kulturskolepedagoger kommer därför att vara stor framöver, även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Då kulturskoleverksamheten inte är lika reglerad som den obligatoriska skolundervisningen, har du stor frihet att omsätta dina idéer och att anpassa arbetet efter individers och gruppens behov. Som pedagog i kulturskolan har du möjlighet att bidra till en meningsfull fritid och elevernas egen utveckling  oavsett uttryck. 

Utbildningarna på 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper i ett konstnärligt ämne. Förutom dina ämneskunskaper behöver du visa att du har grundläggande behörighet, något som bland annat en avslutad gymnasieutbildning ger.

Var uppmärksam på att kraven för den konstnärliga kompetensen skiljer sig åt mellan de olika högskolorna och hur du ska dokumentera den: några erbjuder möjlighet att göra arbets- eller behörighetsprov, andra efterfrågar högskolestudier eller motsvarande kunskaper (reell kompetens). Se nästa fråga. 

Läs mer under rubriken Förkunskapskrav i träfflistan på Antagning.se eller på varje högskolas webbplats.  

Du som har en utländsk konstnärlig högskoleutbildning behöver styrka kunskaper i Svenska 3 och Engelska 6 för att bli grundläggande behörig till utbildningarna. 

 

Nej, du kan bli behörig till en utbildning trots att du saknar de formella meriterna. Du som exempelvis inte tagit ut din examen, men som arbetat konstnärligt och/eller undervisat kan ansöka om att prövas för reell kompetens vid den högskola eller det universitet du vill studera vid. 

För att högskolan ska kunna bedöma dina meriter, måste du skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter – som du måste kunna styrka med dokumentation. Högskolan bedömer och värderar sedan din kompetens i förhållande till de förkunskaper som krävs. 

Du måste själv begära att få din kompetens prövad i samband med att du anmäler dig på Antagning.se.

Läs mer på Studera.nu

De olika inriktningarna är flexibelt utformade: du kan läsa upp till 90 högskolepoäng i etapper eller kursvis, på hel- eller deltid. 

90 högskolepoäng motsvarar tre terminers studier på heltid. Väljer du att anmäla dig till en kurs på 30 högskolepoäng som ges på halvfart, betyder det två terminers halvtidsstudier. Du läser alltså 15 högskolepoäng per termin. För några inriktningar finns möjlighet till studier på kvartsfart.  

Distansstudier, där du följer föreläsningar och seminarier via webben, erbjuds också för några inriktningar. Läs mer på de olika högskolornas webbplatser. Se länklista längst ner på sidan. 

Du som arbetar i kulturskolan kan fylla på med didaktisk kompetens eller fördjupa dig inom ett specialområde. Plocka delar ur kurspaketen eller läs någon av de fristående kurser som tagits fram för redan verksamma: Samverkan mellan olika konstformer, normkritik och specialpedagogik är några av de nya utbildningar som ingår i satsningen Kulturskoleklivet och som kan ge både inspiration och relevanta verktyg för att möta nya elevgrupper. 

Läs på distans eller deltid. Oavsett upplägg har du goda möjligheter att dela erfarenheter med andra kursdeltagare, och inte minst, att omsätta kunskaperna direkt i din undervisning. 

Se några exempel här 

 

Studier på högskolenivå ger rätt till studiemedel – bidrag och lån. Bidragsbeloppet och den andel du kan låna är kopplat till studiernas omfattning och aktuell studietakt.

Du som redan läst en längre utbildning på högskolenivå, behöver stämma av med CSN för att se om du har rätt till ytterligare bidrag och lån, då det finns en maxgräns på 240 veckors studier. Det gäller både studier på högskola och andra eftergymnasiala studier. 

Studier på folkhögskola som motsvarar gymnasieutbildning påverkar inte gränsen på 240 veckor för högskolestudier. 

Du som vill fortbilda dig i tjänsten – stäm av med din arbetsgivare vilka möjligheter som finns till studiefinansiering.   

Läs mer på CSN:s webbplats

Du anmäler dig via Antagning.se, med undantag för utbildningar som ges av Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) som sköter antagningen via respektive webbplats. 

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till de utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan på Antagning.se. De är märkta med grönt och har i så fall en "välj-knapp". 

Där kan du också läsa mer om förkunskapskraven och se kursinnehållet för den aktuella utbildningen. 

Har du inte 'papper på allt'?
Du som saknar de formella meriterna kan be den aktuella högskolan om att bedöma din reella kompetens. Vid bedömningen vägs dina samlade erfarenheter ihop. Du gör först en ansökan på separat blankett och bifogar dokumentation som styrker dina kompetenser.  


Läs mer på Antagning.seFler vägar till arbete i kulturskolan

På högskolenivå finns fler utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan – kurser och program. Bland de fristående kurserna finns både konstnärliga ämnen och pedagogik, men även ämnesövergripande kurser som normkritik och specialpedagogik för kulturskolans verksamhet. 

Flera högskolor ger kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom bland annat musik, teater, dans och bild. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. Utbildningarna är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Programmen startar oftast på hösten.

Mer om utbildningar till pedagog på Studera.nu