Sedan åtta månader kombinerar Evelina Ribaeus heltidsstudier till lärare med föräldrarollen. En omställning från det tidigare studentlivet som för det mesta har gått bra.

Evelina började studera vid universitetet direkt efter gymnasiet. Först ett par år kulturentreprenörskap och teologi i Uppsala och de senaste två åren till högstadielärare i Karlstad.

- Jag ville jobba med ungdomar och funderade ett tag på att bli präst, men kom på att lärare var det jag verkligen ville bli. Det känns som ett jättebra val och förhoppningen är att få jobb på en bra högstadieskola i Karlstad när jag är klar, säger hon.

Nyblivna föräldrar

För cirka åtta månader sedan blev Evelina och hennes sambo föräldrar för första gången. De studerar båda heltid och har gjort det hela tiden. Att kombinera föräldrarollen med heltidsstudier har för det mesta fungerat bra, som student går det att vara ganska flexibel och båda har haft möjlighet att vara hemma mycket. De har oftast turats om att ta hand om sonen Noah när den andra varit på universitetet.

- Han följer även med mig rätt ofta på gruppträffar. De första månaderna efter att han föddes var han också med på föreläsningar då och då. Det fungerade bra men jag kollade förstås av det med föreläsaren först, berättar Evelina.

Eftersom Evelina studerat i cirka tre år innan hon fick barn visste hon vad universitetsstudier kräver. Den största skillnaden tycker hon är att det inte längre går att plugga oavbrutet på samma sätt.

- När jag inte hade barn kunde jag sitta kvällen innan och trycka in det sista inför en tenta, men det fungerar inte riktigt med ett barn som kräver uppmärksamhet. Det gäller att planera sitt pluggande, något som antagligen ändå är bättre för en i längden, säger hon.

Utgifter har försvunnit

Eftersom båda föräldrarna studerar lever de endast på CSN-bidrag och lån samt ett tilläggsbidrag från CSN på cirka 500 kronor i månaden. Men det fungerar ändå bra, samtidigt som utgifter tillkommit i och med bebisen har andra försvunnit.

- Det blir inte lika mycket fest och alkohol längre, så de utgifterna försvinner. De pengarna går istället till barnet och att få det att gå runt, det gäller att välja sina utgifter, säger Evelina.

Föräldraledig i höst

Evelina har ännu inte varit föräldraledig någonting. Rent ekonomiskt är det bättre för henne att studera på heltid än att ta ett uppehåll och vara föräldraledig eftersom hon endast haft CSN som inkomst och det räknas inte som en inkomst av Försäkringskassan. Det innebär att föräldrapengen skulle ha legat på lägsta ersättningsnivå vilket motsvarar ungefär hälften av bidraget och lånet från CSN. Men nu i höst kommer Evelina ändå att ta ut sina första föräldradagar.

- Det var inplanerat sedan länge eftersom jag läst de kurserna tidigare och nu passar det ganska bra att vara ledig, säger hon.

Sidan uppdaterades 2015-02-27