Det sista provet under försöksperioden genomfördes 30 september 2023. Du som skrev provet har fått besked om du godkänts eller inte. Inga fler provtillfällen är inplanerade. 

På bänk vid park_artikel.jpg

Försöksperiod 2022-23

I och med att det andra och sista behörighetsprovet genomförts och alla deltagare fått sitt resultat avslutas försöksperioden. Under våren 2024 har UHR utvärderat provet och redovisat resultatet till regeringen. Det är regeringen som fattar beslut om provet blir permanent eller inte.

Grundläggande behörighetsprov kan bli en samhällseffektiv åtgärd

Du som har ett provresultat

Du som har skrivit det grundläggande behörighetsprovet kan hämta ditt resultat i anmälningstjänsten. Läs mer om hur du kan ladda ner ett intyg med mera: 

Du som har ett provresultat

Snabbfakta om behörighetsprovet

  • Provet vände sig till den som fyllt 24 år och som av olika anledningar saknar grundläggande behörighet och vill studera vid högskolan.
  • Provet mätte bland annat kunskaper i engelska, svenska och matematik, men också kompetenser som vetenskapligt förhållningssätt och problem­lösnings­förmåga. Kompetenser för grundläggande behörighet
  • För att provet ska ge grundläggande behörighet, måste provdeltagaren ha godkänt resultat på provet i sin helhet. 
  • Godkänt resultat ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Den som söker en utbildning där även särskild behörighet krävs måste komplettera med kurser i ämnet, alternativt att prövas för undantag då personen kan visa på motsvarande kunskaper. 
  • Provet ger inget meritvärde. Därför är det viktigt att den som söker en utbildning där det råder konkurrens om platserna även gör högskoleprovet.
  • Cirka 1 300 personer skrev provet under försöksperioden. 

Frågor och svar om behörighetsprovet

Sidan uppdaterades 2024-06-04