Du som skrev behörighetsprovet 30 september 2023 kan se ditt provresultatet via kontot du skapade i anmälningstjänsten. Det publiceras sen eftermiddag 4 december.

Ditt resultat överförs till antagningssystemet

Du som har gjort en anmälan till högskoleutbildning för vårterminen 2024 behöver inte ladda upp något intyg. Ditt resultat överförs automatiskt till din anmälan innan urvalet. 

Kurser och program för aktuell antagningsomgång på Antagning.se

Ladda ner ditt intyg över provresultatet

Du kan själv skriva ut ett intyg på att du har ett godkänt provresultat genom att logga in på ditt konto på www.behorighetsprov.nu.

Utskriftsfunktionen finns under fliken där du ser sitt provresultat. Om du söker högskoleutbildning ska du ladda upp intyget på Mina sidor på Antagning.se för att kunna använda resultatet vid anmälan.

Tänk på

Provet ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Till vissa utbildningar krävs dessutom särskild behörighet. 

Så rättas provet

Provet är uppdelat i olika delar, men bedöms som ett enda prov. Det finns ingen procentuell gräns för godkänt resultat, utan det handlar om en helhetsbedömning av både de kortare uppgifterna och skrivuppgifterna. 

Du kan med andra ord inte få godkänt på enskilda provdelar som prövar din kompetens i exempelvis matematik eller engelska.

Ett godkänt provresultat gäller tills vidare

Provresultatet gäller tills vidare. Det innebär att du måste ladda upp underlag på ditt godkända resultat när du söker till högskolan framöver. 

Du som fick underkänt resultat

Provet bedöms av två personer som rättar uppgifterna oberoende av varandra. Skulle resultatet på en skrivuppgift inte bli godkänt, kommer ytterligare en person att göra en bedömning. Vid bedömningen har ditt prov avidentifierats. Det innebär att bedömarna inte vet något om namn, ålder eller kön.

Du som inte har uppnått godkänt resultat utan fått underkänt, kommer att få en skriftlig förklaring till varför. Provresultatet går inte att överklaga.

Inga fler provtillfällen är inplanerade

Regeringen beslutar om en eventuell fortsättning. 

Inga frågor eller facit publiceras

Eftersom det grundläggande behörighetsprovet är en försöksverksamhet som löper under två år är provfrågorna belagda med sekretess. Därför kommer varken frågorna eller svaren att visas här eller lämnas ut. 

Sidan uppdaterades 2023-12-04