Det grundläggande behörighetsprovet prövar sju olika kompetenser. Här tipsar vi om hur du kan förbereda dig och visar ett antal provfrågor.

Allmänna förberedelser

Eftersom innehållet i provet är så brett kan du inte läsa på som inför ett vanligt prov. Kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv kan öka din förmåga på något eller några av provets olika delar.

Läs mycket och lyssna 

Du kan förbereda dig genom att läsa fack- och skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter, både på svenska och engelska. 
- Var uppmärksam på textens struktur, argument och rimlighet
- Ringa in textens huvudresonemang och budskap
- Öva dig på att sammanfatta längre texter på båda språken 

Du kan lyssna på debatter och föreläsningar på engelska, men också på talad engelska i vardagliga miljöer.

Skriv texter 

Du kan också öva på att skriva texter där du diskuterar och argumenterar i aktuella ämnen på båda språken. Du kommer att skriva för hand så passa på att fräscha upp din handstil om det behövs. 

- Skriv formellt och öva dig att ta in och argumentera för olika perspektiv
- Stäm av längden på de texter du skriver; räkna antalet ord
- Ta reda på hur man kan göra källhänvisningar och granska texter kritiskt

Öva på matematik 

Det kan också vara bra att öva på matematik. Webbplatsen matteboken.se har både övningar och filmer för dig som vill repetera moment i Matematik 1. 

Var har du dina "luckor"?

Vad behöver just du öva lite extra på? Var det exempelvis länge sedan du studerade matematik kan det vara bra att lägga mer repetitionstid på det. 

Vet du med dig att det var länge sen du använde svenska och engelska i mer formella sammanhang, kan du utmana dig själv att variera både ordval och meningsbyggnad. Ordkunskap och stavning kan också vara bra att öva på. 

Exempeluppgifter

Se några exempel på vad provet kan innehålla

Fler förberedelser

Ta med giltig ID-handling och rätt utrustning för provdagen

Sidan uppdaterades 2023-08-23