Här ger vi några exempel på utbildningar eller studier som inte ger grundläggande behörighet. Är du osäker på om din gymnasie­utbildning ger grund­läggande behörighet, ta kontakt med en studie- och yrkes­vägledare i din kommun eller vid högskolan.

Har du något av följande, och inte kompletterat med kurser på komvux eller folkhögskola, saknar du grund­läggande behörighet och har då möjlighet att skriva provet: 

  • Oavslutad gymnasieutbildning

  • Studiebevis från gymnasieskolan 

  • Examensbevis för yrkesexamen utan Svenska 2 och 3 och Engelska 6

  • Slutbetyg med mindre än 90% godkända kurser

  • Avgångsbetyg från en linje där två årskurser engelska och svenska saknas 

  • Examensbevis/diplom från en utländsk gymnasieutbildning där svenska, engelska och matematik saknas

Osäker? Kontakta en studievägledare

Studievägledaren hjälper dig

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor

Sidan uppdaterades 2023-08-23