Det grundläggande behörighetsprovet genomförs 30 september 2023. Det är viktigt att du kommer i god tid före provstart och har med dig giltig legitimation.  

Tre olika typer av uppgifter 

Korta uppgifter

De korta uppgifterna är så kallade flervalsuppgifter (multiple choice) med fokus på engelska, matematik och svenska.

Integrerade uppgifter

De integrerade uppgifterna bygger på en kombination av flera korta texter på svenska eller engelska, inklusive diagram, kartor och tabeller. Här ingår en kort hörförståelseuppgift i engelska. Uppgifterna utgörs av flervalsuppgifter (multiple choice).

Skrivuppgifter

I provet ingår också två skrivuppgifter: En kortare skrivuppgift på engelska och en något längre på svenska. Båda bygger på teman som förekommit i de integrerade uppgifterna.

Alla uppgifter besvaras med papper och penna (inte dator). 

Provets upplägg

Dörrarna stängs kl. 9.00. Tiderna kan komma att justeras något under dagen. Det är provledarens tider som gäller. 

Klockslag

Aktivitet

8.30–9.00

Legitimationskontroll
Du ska vara på plats senast 8.30

9.00–10.05

Provpass 1, generella frågor: Information 20 minuter. Aktiv provtid 45 minuter

10.05–10.15

Paus 10 minuter

10.15–10.55

Provpass 2, korta uppgifter och hörförståelse: Information 5 minuter. Aktiv provtid 35 minuter

10.55–11.10

Paus 15 minuter

11.10–12.05

Provpass 3, skrivuppgift på engelska. Information 5 minuter. Aktiv provtid 50 minuter

12.05–13.00

LUNCH

13.00–13.45

Provpass 4, matematik: Information 5 minuter, aktiv provtid 40 minuter

13.45–13.50

Bensträckare i lokalen

13.50–14.40

Provpass 5, generella frågor: Information 5 minuter. Aktiv provtid 45 minuter

14.40–15.00

Paus 20 minuter

15.00–16.25

Provpass 6, skrivuppgift på svenska: Information 5 minuter, aktiv provtid 80 minuter

16.25–16.40

Paus 15 minuter

16.40–17.10

Provpass 7, korta uppgifter i svenska: Information 5 minuter, aktiv provtid 25 minuter

17.10–17.35

Provinsamling och återkoppling

Inför provet

Tänk på att inga anpassningar ges för dig med exempelvis dyslexi, synnedsättning, hörselskada eller en neuropsykiatrisk nedsättning.

Förbered dig så här

Kom-ihåg inför provdagen

Sidan uppdaterades 2023-09-14