شورای آموزش عالی سوئد (UHR) با همکاری دانشگاه‌ها و کالج‌ها سوئد مسئول فرآیند پذیرش در دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی است. دانشجویان می‌توانند در وب‌سایت‌های Antagning.se (برای دوره‌ها و برنامه‌های تدریس شده به زبان سوئدی) و Universityadmissions.se (برای دوره‌ها و برنامه‌های تدریس شده به زبان انگلیسی) برای تمام دانشگاه‌ها و کالج‌ها سوئد درخواست پذیرش بدهند.

اگر هویت شما مورد محافظت قرار دارد، اطلاعات شخصی غیرقابل افشا دارید یا به دلایل دیگر نمی‌توانید به‌صورت آنلاین درخواست بدهید، می‌توانید برای کمک گرفتن با شورای آموزش عالی سوئد تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر را می‌توان در وب‌سایت studera.nu و Antagning.se یافت.

اطلاعات مربوط به فرآیند درخواست، الزامات واجد شرایط بودن و فرآیند انتخاب را می‌توان در وب‌سایت Antagning.se (به زبان سوئدی) یا در وب‌سایت Universityadmissions.se (به زبان انگلیسی) پیدا نمود. همچنین می‌توانید دوره‌ها و برنامه‌ها را جستجو کنید، یک حساب کاربری ایجاد نمایید، درخواست پذیرش خود را ارائه کرده و نتایج پذیرش خود را دریافت کنید. لطفاً توجه داشته باشید که وب‌سایت Universityadmissions.se متناسب با نیازهای دانشجویان بین‌المللی است. همچنین می‌توانید اطلاعات مربوط به پذیرش به زبان انگلیسی و کاتالوگ کامل دوره‌ها و برنامه‌های را به زبان انگلیسی در وب‌سایت مشاهده کنید.

سال مورد تقاضا به دو ترم تقسیم شده است. ترم پاییز در ماه آگوست/سپتامبر آغاز می‌شود و در اواسط ماه ژانویه به پایان می‌رسد. ترم بهار در اواسط ماه ژانویه آغاز و در جولای به پایان می‌رسد. مهلت ارائه درخواست عبارتند از:

  • برای دانشجویان بین‌المللی جهت دوره‌ها و برنامه‌هایی که به زبان انگلیسی تدریس می‌شود (همه دانشجویان می‌توانند در صورت تمایل برای در این دور پذیرش درخواست بدهند)، 15 ژانویه برای ترم پاییز و 15 آگوست برای ترم بهار
  • برای ساکنان سوئد یا یک کشور اتحادیه اروپا/حوزه اقتصادی اروپا برای دوره‌ها و برنامه‌هایی که به زبان سوئدی و انگلیسی تدریس می‌شود (لطفاً توجه داشته باشید که برخی دوره‌هایی که در دور قبل ارائه می‌شود در این دور پذیرش ارائه نمی‌گردد) 15 آوریل برای ترم پاییز و 15 اکتبر برای ترم بهار

اگر می‌خواهید در طول تابستان به مطالعه بپردازید، دانشگاه‌ها انواع دوره‌های کوتاه‌مدت متفاوتی را ارائه می‌کنند. مهلت درخواست برای دوره‌های تابستانی 15 مارس است.

Page last updated 2015-09-30