بهترین جا برای یافتن اطلاعات در مورد مشاغل و حرفه‌ها، چشم‌انداز اشتغال و آموزش مورد نیاز دفتر خدمات عمومی استخدام سوئد است. وب‌سایت مربوطه به نشانی www.arbetsformedlingen.se اطلاعات مفید زیادی دارد که می‌تواند برای تحقیق در مورد اطلاعات شغلی و توسط افراد جویای کار مورد استفاده قرار گیرد. در studera.nu می‌توانید پیش‌بینی‌های بازار کار برای برنامه‌های تحصیلی مختلف را مشاهده کنید.

اگر مطالعات خود را در کشور دیگری انجام داده‌اید، می‌توانید از شورای آموزش عالی سوئد بخواهید آنها را ارزیابی کند. اگر برای تحصیلات دانشگاهی در سوئد درخواست بدهید، مدارک آموزش متوسطه و آموزش عالی شما از نظر واجد شرایط بودن شما برای دوره یا برنامه‌ای که درخواست داده‌اید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین می‌توانید درخواست ارزیابی جداگانه‌ای از مدارک تحصیلی خود برای اهداف استخدامی داشته باشید. وقتی درخواست کار می‌دهید این ارزیابی برای شما و کارفرمای شما مهم است. در مورد رشته‌هایی که نیاز به مجوز رسمی، ثبت‌نام و غیره دارد، مقامات دیگری صلاحیت شما را ارزیابی می‌کنند. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را از شورای آموزش عالی سوئد در نشانی www.uhr.se مشاهده کنید.

Page last updated 2015-09-30