Një mënyrë e shkëlqyer për të marrë ndihmë në lidhje me pyetjet që keni rreth studimeve universitare është të bisedoni me një konsulent. Nëse jeni duke frekuentuar një shkollë të mesme suedeze (gjimnaz), mund të kontaktoni me konsulentin në shkollën tuaj. Edhe studentët që studiojnë në një shkollë të mesme popullore (folkhögskolan) ose në një program arsimimi komunal për persona të rritur, u vihet në dispozicion konsultim. Çdo universitet dhe kolegj ka gjithashtu shërbime konsultimi për studentët. Shërbimi “Jämfor utbildning” në uebsajtin studera.nu (vetëm në suedisht) ka informacion kontakti për shërbimet e konsultimit për universitetet në të cilat jeni i interesuar.

Page last updated 2015-09-30