จะมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว Higher Vocational Education (Yrkeshögskolan) หรือการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง จะผสมผสานการเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีการร่วมมือกับนายจ้างและภาคอุตสาหกรรม  โดยจะเปิดสอนโปรแกรมในสาขาที่มีความต้องการบุคคลที่มีความสามารถ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yrkeshogskolan.se

นักศึกษายังสามารถศึกษารายวิชาและโปรแกรมที่โรงเรียนมัธยมชุมชนได้อีกด้วย มีโรงเรียนมัธยมชุมชนประมาณ 175 แห่งในสวีเดน ที่เปิดหลักสูตรการศึกษาทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่ในหลายสาขาวิชา โรงเรียนมัธยมชุมชนสามารถช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย หรือให้การศึกษาเพิ่มเติมแก่บุคคลในด้านที่สนใจได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.folkhogskola.se

Page last updated 2015-09-30