Swedish Council for Higher Education (UHR) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสวีเดน เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนการสมัครเรียนในรายวิชาและโปรแกรม นักเรียนสามารถสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของสวีเดนได้ที่เว็บไซต์ Antagning.se (สำหรับรายวิชาและโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาสวีเดน) และ Universityadmissions.se (fสำหรับรายวิชาและโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

หากคุณมีข้อมูลประจำตัวที่ต้องการปกป้องหรือมีรายละเอียดส่วนบุคคลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้เนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก UHR ได้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ studera.nu และ Antagning.se

สามารถ่อานข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ และขั้นตอนการคัดเลือกได้ที่ Antagning.se (ภาษาสวีเดน) หรือที่ Universityadmissions.se (ภาษาอังกฤษ) คุณจะสามารถค้นหารายวิชาและโปรแกรม สร้างบัญชีผู้ใช้ ส่งเอกสารการสมัครของคุณ และรับผลการสมัครได้ที่นั่น โปรดทราบว่า Universityadmissions.se เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายการรายวิชาและโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์

ปีที่สมัครจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม/กันยายน และสิ้นสุดกลางเดือนมกราคม ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มต้นกลางเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน วันสุดท้ายของกำหนดการสมัครเป็นดังนี้:

  • สำหรับนักศึกษานานาชาติในรายวิชาและโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (นักเรียนทุกคนอาจสมัครในรอบการรับสมัครนี้หากต้องการ) คือวันที่ 15 มกราคม สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง และวันที่ 15 สิงหาคม สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ กำหนดการนี้เป็นกำหนดการ
  • สำหรับผู้ที่พำนักในสวีเดนหรือประเทศ EU/EES ในรายวิชาและโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาสวีเดนและอังกฤษ (โปรดทราบว่าบางรายวิชาที่เปิดรับในรอบก่อนหน้านี้จะไม่มีอยู่ในรอบการรับสมัครรอบนี้) คือ วันที่ 15 เมษายน สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง และวันที่ 15 ตุลาคม สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

หากคุณต้องการเรียนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยก็มีรายวิชาระยะสั้นเปิดสอนมากมาย วันสุดท้ายของกำหนดการสมัครเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อนคือวันที่ 15 มีนาคม

Page last updated 2015-09-30