ที่ที่ดีที่สุดในการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและอาชีพ โอกาสการจ้างงานและการศึกษาที่กำหนด ก็คือสำนักงานของ Swedish Public Employment Services ซึ่งมีเว็บไซต์ คือ http://www.arbetsformedlingen.se/ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายในการค้นหาข้อมูลด้านการทำงานและข้อมูลสำหรับบุคคลที่กำลังหางาน ที่ studera.nu คุณจะพบกับการวางแผนสำหรับตลาดการจ้างงานของโปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ

หากคุณสำเร็จการศึกษาในประเทศอื่น คุณสามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ Swedish Council for Higher Education หากคุณสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยของสวีเดน จะมีการประเมินวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษาของคุณ ในแง่ของคุณสมบัติของคุณสำหรับรายวิชาหรือโปรแกรมที่คุณได้สมัครไว้ คุณสามารถขอให้มีการประเมินวุฒิการศึกษาแยกต่างหากสำหรับวัตถุประสงค์ในการจ้างงานได้ การประเมินนี้สำคัญสำหรับคุณและนายจ้างเมื่อคุณสมัครงาน ในกรณีของอาชีพที่ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือต้องมีการลงทะเบียน ฯลฯ หน่วยงานราชการอื่น ๆ จะเป็นผู้ประเมินวุฒิการศึกษาของคุณ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Swedish Council for Higher Education ที่ http://www.uhr.se/

Page last updated 2015-09-30