ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามีหลายประเภท หากคุณได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในรายวิชาหรือโปรแกรมของมหาวิทยาลัยในเมืองที่คุณอยู่อาศัย แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกที่จะอยู่ต่อ ณ ที่พักปัจจุบันได้ ทางเลือกอื่นก็คือการเช่าอพาร์ทเมนต์สำหรับนักศึกษาหรือห้องในหอพักนักศึกษา หากคุณอยู่ในหอพักนักศึกษา คุณจะมีห้องของตนเอง และจะใช้ห้องครัวร่วมกับนักศึกษาคนอื่น ๆ

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามีหลายประเภทต่าง ๆ กัน โดยขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ใด ที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักที่มี ก็คือให้ดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่คุณวางแผนจะมาเข้าศึกษา สถาบัน สหภาพนักศึกษา หรือบริษัทจัดหาที่พักของเอกชน ก็อาจให้ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การหาที่พักอาศัยในระหว่างที่คุณเรียนอยู่อาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย เป็นเรื่องสำคัญที่จะเริ่มการค้นหาโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจะเรียนในเมืองใหญ่ ที่ studera.nu คุณจะพบกับข้อมูลติดต่อสำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งหมดในสวีเดน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่มีการรับประกัน

Page last updated 2015-09-30