มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสวีเดนมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศประเภทต่าง ๆ ระยะเวลาที่คุณศึกษาในต่างประเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาในสวีเดนของคุณ และหน่วยกิตที่คุณได้รับจากสถาบันเจ้าบ้านจะได้รับการยอมรับเมื่อคุณกลับมา

ในการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศ คุณต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสวีเดน และส่วนใหญ่แล้วคุณต้องมีหน่วยกิตในสวีเดนจำนวนหนึ่ง ก่อนที่จะลาไปใช้เวลาศึกษาในต่างประเทศได้

นักศึกษาต้องใช้ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมจาก CSN สำหรับการศึกษาในต่างประเทศของตน ในหลายกรณี นักศึกษายังมีสิทธิขอทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย คุณควรติดต่อผู้ประสานงานนานาชาติที่มหาวิทยาลัยของคุณเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศที่ studera.nu ด้วยเช่นกัน

Erasmus+

โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าโปรแกรม Erasmus+ ซึ่งเป็นโปรแกรมของสหภาพยุโรปสำหรับการศึกษาในยุโรป Erasmus+ มอบโอกาสให้นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศอื่นในยุโรปเป็นเวลาตั้งแต่ 3 – 12 เดือน นักศึกษาโปรแกรม Erasmus ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และจะได้รับทุนการศึกษา 315 หรือ 375 ยูโรต่อเดือน นักศึกษาโปรแกรม Erasmus+ จะสามารถเข้าเรียนได้ในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Erasmus+ ได้ที่ studera.nu

Page last updated 2015-09-30