ንተመሃሮ እተቐረቡ ብዙሓት በበይኖም ዓይነት መጽለልታት ኣለዉ። ኣብቲ እትነብረሉ ዩኒቨርሲቲ ብሓደ ኮርስ ወይ ፕሮግራም ተቐባልነት ምስ እትረክብ፡ ኣብቲ ሕጂ እትነብሮ ዘሎኻ ምቕማጥ ክትቅጽል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ኣፓርታማ ተመሃራይ ወይ ኣብ ኣዳራሽ ተመሃሮ ሓንቲ ክፍሊ ምክራይ ካልኦት ኣማራጽታት እዮም። ኣብ ኣዳራሽ ተመሃሮ ምስ እትቕመጥ፡ ናይ በይንኻ ክፍልን ናይ ሓባር ክሽነ ምስ ካልኦት መማህርትኻን ክትጥቀም ኢኻ።

ንተመሃሮ እተቐረበ ዓይነታት መጽለሊ ከከም እቲ ዩኒቨርሲቲ ዚርከበሉ ቦታ ኪፈላለ ይኽእል። ብዛዕባ ዘሎ ቀረብ መጽለሊ ሓበሬታ እትረኽበሉ ዝበለጸ ቦታ፡ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ክትመሃረሉ ወጢንካሉ ዘሎኻ ዩኒቨርሲቲ እዩ። መጽለሊ ተመሃሮ – ከምኡ'ውን ንኡ ዚምልከት ሓበሬታ – በቲ ትካል፡ ብማሕበር ተመሃሮ፡ ወይ ብብሕታውያን ኵባንያታት ኣባይቲ ኪወሃብ ይከኣል።

ኣብ እዋን ትምህርትኻ እትቕመጠሉ ቦታ ምርካብ በዳሂ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ዓብይ ከተማ እትመሃር እንተ ዀይንካ፡ መጽለሊኻ ኣቐዲምካ ክተናድይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ studera.nu፡ ኣብ ሽወደን ናይ ዘለዋ ኵለን ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ኣድራሻታት ርክብ፡ ከምኡ'ውን ንውሑስ መጽለሊ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

Page last updated 2015-09-30