ንትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ ሓገዝ እትረኽበሉ ዝበለጸ ኣገባብ ምስ ኣካዳሚያዊ ኣማኻሪ ምዝርራብ እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ሽወደን (gymnasium) ትምሀር እንተ ሃሊኻ፡ ኣብ ቤት-ትምህርትኻ ንዘሎ ኣካዳሚያዊ ኣማኻሪ ክተዘራርቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ህዝባዊ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ (folkhögskolan) ወይ ኣብ ፕሮግራም ትምህርቲ ንዓበይቲ ምምሕዳር ከተማ ዚመሃሩ ተመሃሮ'ውን፡ ስለኦም እተቐረበ ኣገልግሎት ኣካዳሚያዊ ምኽሪ ኣሎ። ነፍስወከፍ ዩኒቨርሲቲን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅን'ውን ንተመሃሮ ዝዓለመ ኣገልግሎት ኣካዳሚያዊ ምኽሪ ኣለዋ። ኣብ studera.nu ዚርከብ ኣገልግሎት “Jämfor utbildning” (ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ) ናይተን ዜገድሳኻ ዩኒቨርሲቲታት ሓበሬታ ኣድራሻታት ርክብ ንኣገልግሎታት ምኽሪ ኣለዎ።

Page last updated 2015-09-30