— Det finns ett behov av att få själavård på det samiska språket. Men för att kunna verka som präst i den miljön är det en fördel att känna till bakgrund och historik. Det säger Ola Bergdahl som utbildar sig till präst.

Vilken roll spelade kyrkan i assimileringen av samerna? Vilken roll spelade övriga samhället? Vad hände med den "gamla tron"? Dessutom måste man kunna språket. Frågorna ställer Ola Bergdahl som kommit med idén om en prästutbildning för arbete i samisk miljö. En utbildning som kan agera förebild.  I framtiden behövs nämligen akademiker som kan samiska och den samiska kulturen inom många områden.

— Det känns så bra att en utbildning går före och täcker ett behov, säger idékläckaren Ola Bergdahl.

Hans sökande efter utbildning har varit brett ända sedan Tjernobylkatastrofen släckte hans drömmar om att bli renskötare i Saarivuoma sameby. Sameslöjden har följt honom längs den akademiska vägen via utbildning till lärare och ämnet etnologi.

Sökandet slutar med prästutbildning vid Johannelunds teologiska högskola. Och där föddes idén om en prästutbildning för den nationella minoriteten samer. Utbildningen görs i samarbete med Uppsala universitet och i den spelar mentorer som följer studenten en viktig roll.

Kan tre språk

Ola Bergdahl är själv trespråkig — från mamma har han lärt nordsamiska, från pappa meänkieli och så svenskan förstås.

— I svåra frågor om livet och döden måste man få tala det språk som ligger en närmast hjärtat, därför är en språkutbildning för blivande präster mycket viktig. Den årslånga språkkursen som ingår i utbildningen kommer att ges på alla de tre samiska varianterna; nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.

Statusen för samiska som nationellt minoritetsspråk spelar roll, men det kommer att ta lång tid för språken och kulturen att återhämta sig. Därför måste arbetet inom utbildningssektorn vara långsiktigt.

Behov av språket i andra utbildningar

— Det går inte att tro att det går att fylla en kurs med präststudenter som vill arbeta i den samiska miljön. Det handlar istället om två, tre eller fyra åt gången som vill börja. Också när och om det kommer utbildningar till lärare, förskollärare och sjuksköterska som ska arbeta i den samiska miljön, så måste de få växa fram långsamt.

Behovet av sådana utbildningar finns. Det är Ola Bergdahl övertygad om.

Page last updated 2015-08-12