Fatima kan makedonska, serbokroatiska, ryska, engelska och svenska, men språket som ligger henne närmast om hjärtat är romani arli.

 — Dessutom kan jag en annan romsk varietet som min farmor talade. Den kallas för romani bugurji, berättar Fatima Miftar, som anser att bevarandet och utvecklandet av romani arli är viktigt för den nationella minoriteten romer och gruppens identitet. Det finns ändå flera varieteter av romani.

Påminner om rötterna

Hon ser ju nära hur lätt det är att huvudspråket tar över. Hennes två vuxna barn ser svenska som språk nummer ett.

— Men romani arli påminner dem om deras rötter. Deras romani blir ju influerad av svenskan, så har det alltid varit för oss romer. Vi har alltid tagit till oss av det språk i det land vi har flyttat till. Jag ser inte det som negativt utan som en del av utvecklingen.

Fatima har redan en examen i svenska som andraspråk, men hon fortsätter att studera. För tillfället är det ett magisterprogram vid Högskolan Väst som är hennes fokus.

Vill bli gymnasielärare

— Längre fram vill jag gärna komplettera så att jag kan arbeta som gymnasielärare. Den möjligheten finns inte än, eftersom det inte finns någon högskola i Sverige som ger lärarutbildning i romani chib (samlingsnamnet för de romanska varieteterna). En sådan satsning har betydelse för romernas integrering i det svenska samhället. Det är viktigt med bra utbildade inom alla sektorer som har romsk bakgrund.

— Jag tycker inte att man ska tveka utan satsa för framtiden, säger Fatima, som också arbetar som modersmålslärare i hemkommunen.

Fotograf: Robert Svensson

Page last updated 2015-08-12