För Andreas Jonasson kändes det som en upprättelse att få lära sig finska. "Det var som att ta tillbaka en rättighet som borde ha varit min redan från början i skolan."

Andreas mamma är finne, så finskan fanns ju i hemmet, även om hon fick samma råd på barnavårdscentralen efter de tre pojkarnas födelse: tala inget annat än svenska med barnen! Så fort det var kalas var det finska för hela slanten och Andreas kände sig utanför. Vid besök i Finland förstod han ingenting.

— I trean var det diskussion om hemspråksundervisning, men det föll ju på att finskan inte var levande i hemmet. Mamma hade ju fått rådet att inte prata det med oss.

Tog tag i det försvunna språket

Istället dröjde det till efter gymnasiet innan Andreas började ta tag i det försvunna språket. Det blev kurser både på studieförbund, folkhögskola i Norrbotten och till slut ett år på universitet. Samtidigt började han försöka prata finska med sin mamma.

— Uttalet satt direkt. Det var som om det fanns där långt bak i huvudet. Jag passade också på att lära mig meänkieli när jag var i Norrbotten.

Nytta i jobbet som fastighetsskötare

Ett av hans första jobb efter gymnasiet var som fastighetsskötare i ett invandrartätt område i Göteborg.

— Eftersom jag ville prata med fler så började jag använda finska när jag kom hem till folk för att laga saker. Helt plötsligt dök det upp grejer som inte hade blivit reparerade på flera år. Antagligen skämdes de finska invandrarna för att de inte kunde berätta vad som var fel hemma hos dem, eftersom deras svenska var för dålig.

Även i sitt nuvarande jobb inom nykterhetsrörelsen får Andreas användning av sina nyvunna språkkunskaper. Ändå ser han den största vinsten på det personliga planet — att äntligen kunna prata med sina släktingar.

Lärare behövs

— Jag ser behovet av lärare som kan undervisa både i och på språket, behovet av finskkunnig personal på förskolor och åldringsvården, och inom export och import. Det är den arbetslivsmässiga sidan av det hela.

— Den andra handlar om en upprättelse av att vara finsktalande i Sverige, så att det finska språket och den kultur som följer med långsiktigt har en plats här.

Page last updated 2015-08-12