Att studera utomlands innebär oftast extra kostnader. Finansieringen är därför en viktig del i dina förberedelser. Ger utbildningen rätt till studiemedel? Finns det stipendier att söka?

Det blir oftast dyrare att studera utomlands än att studera i Sverige. Förutom kostnader för bostad tillkommer resor, telefonsamtal, utlandsförsäkring, olika avgifter i samband med ansökan och eventuella terminsavgifter. Du kan få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att studera utomlands – både som utbytesstudent eller om du åker på egen hand.

Det är skillnad att åka genom ett utbytesprogram eller att göra det på egen hand. Som utbytesstudent betalar du till exempel ingen terminsavgift, och du får också ofta någon typ av stipendium. Åker du på egen hand är det upp till dig själv att söka stipendier eller andra finansieringsmöjligheter utöver studiemedel.

Terminsavgifter

Till skillnad från universitet och högskolor i Sverige tar utländska universitet ofta ut terminsavgifter. Hur stora terminsavgifterna är varierar. Var noga med att ta reda på vad du får för pengarna.

Utbytesstudenter betalar ingen terminsavgift

Får du en plats som utbytesstudent genom ett svenskt universitet eller högskola betalar du ingen terminsavgift.  

Studiemedel

Du kan få studiemedel från CSN för att studera utomlands. Om du läser en utbildning utomlands på egen hand kan du också låna extra till terminsavgiften. Du kan dock inte få studiemedel för en utbildning utomlands om samma utbildning inte ger rätt till studiemedel i Sverige.

CSN har krav för att du ska få studiemedel

Utbildningen ska:

  • Vara på heltid om du studerar utanför EU.
  • Pågå i minst 3 veckor inom EU och 13 veckor utanför EU.
  • Avslutas med tentamen eller leda till en examen.
  • Vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN, det vill säga ha så kallad godtagbar standard.

Godtagbar standard

Ett av CSN:s krav för att du ska kunna få studiemedel är att utbildningen har så kallad godtagbar standard. Den utländska utbildningen måste då uppfylla vissa krav.

Läs mer om godtagbar standard för studier utomlands

Distansstudier

Du kan också få studiemedel för distansstudier inom EU och EES. För distansstudier i övriga världen kan du bara få studiemedel om det finns "synnerliga skäl".

Studiemedelsbeloppet samma som för studier i Sverige

Du har rätt till samma belopp som vid studier i Sverige, oavsett vilket land du åker till.

Merkostnadslån och möjligheter att låna till terminsavgift

För att det inte ska bli svårare att studera i ett land med höga levnadskostnader finns ett merkostnadslån för utlandsstudier. Du som studerar utomlands kan komplettera dina vanliga studiemedel med detta lån.

Det finns också möjligt att låna till terminsavgifter/undervisningsavgifter. Det finns ett högsta belopp för hur mycket du kan låna per vecka och ett maxbelopp för hur mycket du kan låna under din totala studietid.

Beloppet per vecka är olika beroende på vilken nivå du studerar på och om du studerar på hel- eller deltid. Du kan inte låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är. Om du studerar på deltid blir veckobeloppet mindre.

Mer information om ansökan av studiemedel och vilka krav som ställs på dig får du av CSN. Ibland vill det utländska universitetet veta att du kan finansiera din utbildning. CSN kan då utfärda ett intyg som visar att utbildningen generellt ger rätt till studiemedel.

CSN:s information om studier utomlands

Studiemedel för språkstudier

För att du ska få studiemedel för språkstudier måste utbildningen vara statligt erkänd eller stå under statlig tillsyn i det aktuella landet. Språkkursen måste också avslutas med ett kunskapsprov.

Olika regler för språkstudier inom och utanför Europa

Inom EU/EES eller i Schweiz kan du få studiemedel för att läsa vilket språk du vill, oavsett vilket land du åker till. Du kan också läsa på deltid (minst 50 procent).

I övriga världen kan du bara få studiemedel om språket är officiellt språk i det landet. Där måste också kursen vara på heltid och pågå i minst 13 veckor.

CSN:s information om studiemedel för språkkurser

Förberedande språkutbildningar

För att kunna klara av studier i ett annat land kan du ofta behöva läsa en förberedande språkutbildning. Dessa kan godkännas om

  • den som anordnar utbildningen har ett organiserat samarbete med ett universitet eller en högskola som är statligt erkänd i det aktuella studielandet,
  • utbildningen är godkänd av British Council eller The European Association For Quality Language Services (EAQUALS),
  • utbildningen är anordnad av Goethe-Institut.

Stipendier

Det finns stipendier för många olika ändamål. Vissa kan erbjuda hjälp med finansiering av utlandsstudier. En del stipendier kan alla söka, men de flesta har speciella villkor och krav.

Stipendier knutna till en viss region

Kommuner och länsstyrelser har listor över stipendier som är knutna till regionen. Den som söker ska oftast vara född, bo, arbeta eller studera i länet/kommunen. Information om stipendier finns också hos församlingar, föreningar, stiftelser och i skolor. På biblioteket finns stipendiehandböcker som listar stipendierna.

Stipendier knutna till ett visst universitet

Du kan också fråga det universitet du söker till om man har stipendier för utländska studenter.

Stipendier knutna till ett visst land

Institut och organisationer kan också erbjuda stipendier. De flesta stipendier som erbjuds genom följande organisationer gäller master- och forskarstudier:

Sök stipendier för studier i Storbritannien på webbplatsen Education UK

Fulbright Commission – stipendier för studier i USA

Italienska Kulturinstitutet

Svenska institutets information om stipendier

Sverige-Amerika Stiftelsen – stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada

Stipendier i Taiwan

 
Fler tips

Det finns ett antal stipendiekonsulter som ger dig förslag på lämpliga fonder mot en avgift. Sök på internet för att komma i kontakt med en stipendiekonsult.

Svensk stipendieförmedling ger ut boken "Fonder & stipendier i Sverige". Den som brukar finnas på biblioteket.

Information om stiftelser i länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Stipendielänkar hos Göteborgs universitet

Sidan uppdaterades 2019-03-06