UHR beslutar om ifall en utbildning på eftergymnasial nivå utomlands uppfyller godtagbar standard. Här kan du läsa mer om hur UHR bedömer detta.

CSN använder UHR:s beslut om godtagbar standard som grund när de bedömer om en utbildning på eftergymnasial nivå utomlands ska vara godkänd för svenska studiemedel. För frågor om studiemedel för studier utomlands, kontakta CSN.

Frågor om erkänd utbildning

Om du undrar ifall en utbildning är erkänd eller inte kan du börja med att söka på olika officiella utbildningssajter. Du kan även söka på respektive lands utbildningsministerium eller motsvarande. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Universitets- och högskolerådet.

Mejla Universitets- och högskolerådet på godtagbarstandard@uhr.se.

Information om universitet och högskolor i andra länder 

Grunder för bedömning av godtagbar standard

Grundkravet i föreskrifterna är att utbildningen har erkännande i utbildningslandet och att den står under kvalitetskontroll genom en nationell utbildningsmyndighet, en regional utbildningsmyndighet eller genom en etablerad ackrediteringsorganisation.

UHR bedömer vilken typ av organisation som står för erkännandet. Om utbildningen (eller skolan som helhet) inte har ett direkt erkännande av någon av dessa institutioner så kan utbildningen ändå anses ha godtagbar standard om utbildningen ingår som en del i ett utbytesprogram vid ett svenskt lärosäte.

Studier inom Norden

Om du vill läsa i ett annat nordiskt land ska utbildningen stå under statlig tillsyn i det landet. Utbildningen ska motsvara eller vara jämförbar med en utbildning som ger rätt till studiemedel i Sverige.

Studier utanför Norden

Vill du studera utanför Norden ska utbildningen vara erkänd av landets utbildningsmyndigheter.

Ytterligare krav för Frankrike, Storbritannien och USA

Förutom kravet på att utbildningen ska vara statligt erkänd eller erkänd av landets utbildningsmyndigheter finns det ibland ytterligare krav.

Frankrike

I Frankrike (och i en del andra länder) krävs det för privata skolor att både skolan och utbildningen är erkänd och leder fram till ett statligt erkänt diplom.

Storbritannien

För Storbritannien godkänns utbildningar i skolor som är så kallade ”recognised bodies” och ”listed bodies”. Båda dessa finns på brittiska utbildningsministeriets hemsida.

Läs mer på brittiska utbildningsministeriets hemsida.

Utbildning som leder till lägst Higher National Diploma kan godkännas.

Om godkända teater, dans och musikalutbildningar i Storbritannien. 

USA

Utbildningen ska vara regionalt eller professionellt ackrediterad. Det finns två olika typer av ackreditering:

  • Institutional Accreditation
  • Professional/Specialized Accreditation

Institutional Accreditation
Institutional accreditation är ett godkännande av universitetet som helhet. Denna ackreditering kan vara regional eller nationell. De flesta stora amerikanska universitet har regional ackreditering.

Godkända ackrediteringsorganisationer
I USA finns ingen central myndighet som erkänner universitet och utbildningar. Istället finns olika ackrediteringsorganisationer. UHR godkänner ett antal regionala ackrediteringsorganisationer, men inte alla. UHR bedömer i regel inte utbildningar från lärosäten med endast nationell ackreditering.

Sökmotorer för ackrediterade lärosäten i USA
Sökmotorer för samtliga ackrediterade lärosäten i USA (inklusive lärosäten med nationell och professionell/programbaserad ackreditering):

UHRs författningssamling

I Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:2) kan du läsa om vilka krav en utbildning måste uppfylla för att den ska ha godtagbar standard. Föreskrifterna gäller bara för studier utanför Norden. I första hand prövar UHR om utbildningen är erkänd av utbildningsmyndigheten i landet där utbildningen ges.

Läs mer om godtagbar standard i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (pdf)

 

Sidan uppdaterades 2020-07-02