Långtifrån alla utländska utbildningar på högskolenivå berättigar till studiemedel. Ett av CSN:s krav för att du ska kunna få studiemedel är att utbildningen har så kallad godtagbar standard.

Det är CSN som bedömer om en utbildning utomlands är godkänd för svenska studiemedel.

I Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:2) kan du läsa om vilka krav en utbildning måste uppfylla för att den ska ha godtagbar standard. Föreskrifterna gäller bara för studier utanför Norden. I första hand prövar Universitets- och högskolerådet om utbildningen är erkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet.

Läs mer om godtagbar standard i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (pdf)

Frågor om erkänd utbildning

Om du undrar ifall en utbildning är erkänd eller inte kan du kontakta Universitets- och högskolerådet.

Mejla Universitets- och högskolerådet på godtagbarstandard@uhr.se

Studier inom Norden

Om du vill läsa i ett annat nordiskt land ska utbildningen stå under statlig tillsyn i det landet. Utbildningen ska motsvara eller vara jämförbar med en utbildning som ger rätt till studiemedel i Sverige.

Studier utanför Norden

Vill du studera utanför Norden ska utbildningen vara erkänd av landets utbildningsmyndigheter.

Ytterligare krav för Frankrike, Storbritannien och USA

Förutom kravet på att utbildningen ska vara statligt erkänd eller erkänd av landets utbildningsmyndigheter finns det ytterligare krav för Frankrike, USA och Storbritannien.

Frankrike

Utbildningen ska leda fram till ett statligt godkänt diplom.

Storbritannien

Det finns flera organisationer som godkänner utbildning i Storbritannien. Några av dem är:

Till British Accreditation Council (BAC)

Till Council for Dance Education and Training

Dessutom ska utbildningen

  • ges av en så kallad ”recognised body” eller
  • leda fram till lägst ett Higher National Diploma. Higher National Diploma ska vara utfärdat av Business and Technology Education Council (BTEC)/Edexcel Foundation eller Scottish Vocational Education Council (SCOTVEC).

USA

Utbildningen ska vara regionalt eller professionellt ackrediterad. Det finns två olika typer av ackreditering:

  • Institutional Accreditation
  • Professional/Specialized Accreditation  

Institutional Accreditation

Institutional accreditation är ett godkännande av universitetet som helhet. Denna ackreditering kan vara regional eller nationell. De flesta stora amerikanska universitet har regional ackreditering.

Regionala ackrediteringsinstitut

I USA finns ingen central myndighet som erkänner universitet och utbildningar. Istället finns olika ackrediteringsorganisationer. Följande regionala ackrediteringsorganisationer är godkända:

Middle States Association of Colleges and Schools, MSA-CHE, Commission on Higher Education.
För utbildningar i: Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico och Virgin Islands.

Till Middle States Association of Colleges and Schools

New England Association of Schools and Colleges, NEASC-CIHE, Commission on Institutions of Higher Education. 
För utbildningar i: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island och Vermont.

Till New England Association of Schools and Colleges

North Central Association of Colleges and Schools, NCA-HLC, The Higher Learning Commission.
För utbildningar i: Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin och Wyoming.

Till North Central Association of Colleges and Schools

Northwest Commission on Colleges and Universities, NWCCU
För utbildningar i: Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah och Washington. Denna organisation hette tidigare Northwest Association of Schools and Colleges, Commission on Colleges (NASC).

Till Northwest Commission on Colleges and Universities

Southern Association of Colleges and Schools, SACS, Commission on Colleges.
För utbildningar i: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas och Virginia.

Till Southern Association of Colleges and Schools

Western Association of Schools and Colleges, WASC-ACSCU, Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities.
För utbildningar i: Kalifornien, Guam, Hawaii och the Pacific Basin. Denna organisation hette tidigare WASC-SR.

Till Western Association of Schools and Colleges

Professional/Specialized Accreditation

Professional eller Specialized Accreditation kan ses som ytterligare en försäkran om utbildningens kvalitet. Alla universitet ansöker inte om Professional/Specialized Accreditation av sina utbildningsprogram. Det finns inte heller professionell ackreditering för alla utbildningar utan endast för vissa inriktningar.

På universitetens webbplatser står det hur respektive universitet är ackrediterat. Den informationen finns även i handböcker över amerikanska universitet.

Sidan uppdaterades 2020-02-18