Studerar du utomlands ska du se till att försäkra dig ordentligt

När du studerar utomlands ska du se till att ha en bra olycksfalls- och livförsäkring och en ansvarsförsäkring.

Sjukvård inom EU

Om du studerar i ett EU/EES-land har du rätt till landets sjukvårdsförmåner. Du måste dock ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). Det kan du beställa från Försäkringskassan. Försäkringskassan har även information om vilka länder Sverige har sjukvårdsavtal med.

Försäkringskassans information om studier utomlands

Privat sjukvårdsförsäkring kan krävas i andra länder

Ska du studera i ett land utanför EU/EES bekostas sjukvården inte av Försäkringskassan utan du måste ha en privat sjukförsäkring. Kontakta ett försäkringsbolag för att få mer information om en utlandsstudieförsäkring. Om svenska försäkringsbolag inte uppfyller de krav som ställs måste du ta en försäkring i värdlandet.

Kontrollera din hemförsäkring

Kontrollera om din hemförsäkring gäller för de tillhörigheter som du tar med dig utomlands. Kontrollera även om reseförsäkring ingår i hemförsäkringen och för hur lång utlandsvistelse den gäller.

Om olyckan är framme

Vid sjukdom under studier utomlands ska du skicka din sjukanmälan tillsammans med läkarintyg till CSN. Om du har en försäkring kan du få hjälp av SOS International i Köpenhamn när du är utomlands.

SOS International kan hjälpa dig när du är utomlands

Kommer du åka som utbytesstudent?

Ibland kan du som studerar eller gör praktik inom ett utbytesprogram omfattas av en allmän personskadeförsäkring, Student UT-försäkring. Försäkringen har i så fall tecknats med Kammarkollegiet av ditt universitet eller din högskola. Kontakta ditt universitet eller din högskola för mer information.

Information om studentförsäkringar hos Kammarkollegiet

Mer information om försäkringar

Kontakta det utländska universitet du ska studera vid för mer information om vilken försäkring du behöver.

Sidan uppdaterades 2019-05-20