En viktigt del i dina förberedelser är att ta reda på vad som gäller för utländska studenter i det land du vill studera i.

Om du vill ha information om universitet och högskolor i ett annat land kan du söka efter det på internet. Här är några tips:

Kontakta landets ambassad

Ambassaden kan ofta ge dig mer information. Utrikesdepartementet har en diplomatlista över ambassader och konsulat i Sverige.

Utrikesdepartementets diplomatlista

ENIC network

ENIC network är ett nätverk som vill underlätta studentutbyte mellan länder. På denna webbplats hittar du även länkar till olika länders egen studieinformation.

ENIC-NARIC network

World Higher Education Database

International Association of Universities har bra allmän information om utbildningssystem i hela världen, kallad World Higher Education Database. Webbplatsen sköts av UNESCO.

World Higher Education Database

Sidan uppdaterades 2020-02-07