En viktigt del i dina förberedelser är att ta reda på vad som gäller för utländska studenter i det land du vill studera i.

Om du vill ha information om universitet och högskolor i ett annat land kan du söka efter det på internet. Här är några tips:

Kontakta landets ambassad

Ambassaden kan ofta ge dig mer information. Utrikesdepartementet har en diplomatlista över ambassader och konsulat i Sverige.

Utrikesdepartementets diplomatlista, Stockholm Diplomatic ListGovernment.se

ENIC network

ENIC network är ett nätverk som vill underlätta studentutbyte mellan länder. På nätverkets webbplats hittar du även länkar till olika länders egna studieinformation.

ENIC-NARIC networks webbplats

World Higher Education Database

International Association of Universities har bra allmän information om utbildningssystem i hela världen, kallad World Higher Education Database. Webbplatsen sköts av UNESCO.

World Higher Education Database

Sidan uppdaterades 2021-03-02