Vid College of Europe, som finns i Brygge i Belgien och Natolin i Polen, anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar med inriktning på europeiska förhållanden. Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar stipendier för sökande till College of Europe.

De ettåriga påbyggnadsutbildningarna riktar sig till studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå, inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.

Läsåret startar i september och undervisningen bedrivs på engelska och franska. Därför krävs mycket goda kunskaper i både engelska och franska för den som vill läsa vid College of Europe.

Bidrag till kost och logi

Stipendiebeloppet uppgår till max 100 000 kronor per person och läsår, beroende på hur många stipendiater som beviljas medel.

Stipendiet är ett bidrag till kost och logi under utbildningen. Den studerande får själv stå för övriga kostnader, såsom kursavgift och resor. För läsåret 2017/2018 var kursavgiften 16 000 Euro.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration eller internationella relationer, men som inte påbörjat forskarutbildning. Observera att du ska ha goda kunskaper i både engelska och franska.
Du söker både stipendium och studieplats på College of Europes webb (se länk längst ned på denna sida). Du kan också söka enbart studieplats.

Ansökan

Ansökan för studier på College of Europe läsåret 2019-2020, är öppen från den 29 oktober 2019 till den 16 januari 2018. Du fyller i ansökan via College of Europes egen webb (se länk nedan).

Till College of Europe

Sidan uppdaterades 2018-09-20