Ibland måste dina utländska meriter bedömas innan du kommer vidare.

Utbildningssystemen varierar mellan olika länder. Därför motsvarar inte alla studier vid utländska universitet svenska universitets- eller högskolestudier. Skillnaderna mellan utbildningssystemen kan innebära att dina studier inte kan tillgodoräknas fullt ut, även om du läst vid ett godkänt universitet.

Har du studerat inom ett utbytesprogram ska du normalt kunna räkna in studierna i din svenska examen. Detta förutsatt att du hållit dig till den kursplan du kommit överens om med din högskola/ditt universitet.

Studera vidare i Sverige

Vill du fortsätta att studera i Sverige ska du kontakta det universitet eller den högskola du vill studera vid. Det är alltid universitetet eller högskolan som avgör vad av dina utlandsstudier som du får tillgodoräkna dig.

Arbeta i Sverige

Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av UHR. Du får då ett individuellt utlåtande som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utbildning motsvarar. Det underlättar både för dig och för arbetsgivaren när du söker jobb.

I vår bedömningstjänst kan du direkt se vad din utländska utbildning motsvarar i Sverige. Du kan även ladda ner ett utdrag ur tjänsten, som du tillsammans med dina utbildningsdokument kan visa upp när du söker jobb.

Till bedömningstjänsten på UHR.se

Reglerade yrken

Universitets- och högskolerådet bedömer inte utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Det gäller till exempel läkare, advokat och psykolog. Med reglerade yrken menas att det till exempel krävs auktorisation eller legitimation för att utöva yrket i Sverige. Om du vill arbeta inom något av de reglerade yrkena ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket.

Läs mer om bedömning av utländska utbildningar och reglerade yrken på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Sidan uppdaterades 2019-04-29