Här hittar du länkar och information om att studera i Frankrike.

I Frankrike är de flesta universitet och högskolor anslutna till en gemensam antagningstjänst för dem som söker till det första studieåret på grundutbildningen. Om du däremot redan har påbörjade högskolestudier ska du vända dig till det universitet du vill söka till för information om hur antagning går till.

Information om ansökan till högre utbildning i Frankrike

Studieinformation

Campus France är den franska statens webbplats för studieinformation.

Campus France

Den svenska föreningen Swedish International Students & Alumni (SISA) har en guide om att söka till universitet i Frankrike:

SISA:s ansökningsguide till Frankrike

Språkstudier

Franska institutet är officiellt centrum i Sverige för fransk språkundervisning.

Franska institutet om att lära sig franska

Statligt erkända universitet

Campus France lista över universitet

Stipendier

På Campus France finns information om stipendier och finansiering i Frankrike.

Campus France om stipendier

Franska ambassaden

Franska ambassaden
Kommendörsgatan 13
Box 5135
102 43 Stockholm
Tfn: 08-459 53 00
Fax: 08-459 53 41
E-post: info@ambafrance-se.org

Sidan uppdaterades 2018-03-12