Här hittar du länkar och information om att studera i Indonesien.

Indonesien har ingen central antagning för utländska studenter. Vänd dig direkt till universitetet du är intresserad av för information om hur antagning går till.

Studieinformation

Du kan vända dig till Utbildningsdepartementet för information om högre studier. Webbplatsen finns dock bara på indonesiska.

International Association of Universities, IAU, har information om utbildning i olika länder på webbplatsen World Higher Education Database.

Det indonesiska utbildningsdepartementets information (på indonesiska)

World Higher Education Database

Statligt erkända universitet

Utbildningsdepartementet har förteckning över erkända anordnare av högre utbildning.

Statligt erkända universitet i Indonesien

Indonesiens ambassad

Indonesiens ambassad
Kungsbroplan 1, 4 tr
Box 1362
103 02 Stockholm
Tfn: 08-545 558 80
Fax: 08-650 87 50
E-post: kbri@indonesiskaambassaden.se

Sidan uppdaterades 2018-03-12