Här hittar du länkar och information om att studera i Norge.

Norge har central antagning via webbplatsen samordna.opptak.no. Där finns också en omräkningstabell för svenska gymnasiebetyg.

Samordnaopptak.no antagning till högre utbildning

Omräkningstabell för svenska gymnasiebetyg

Studieinformation

Webbplatsen Study in Norway informerar om högre utbildning för utländska studenter.

Utdanning.no är en nationell vägledningsportal för utbildning, karriär och lärande som drivs av Kunskapsdepartementet.

Vill du veta mer om själva utbildningssystemet så har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, allmän information om högre utbildning och en kort beskrivning av betygssystemet.

På webbplatsen Norden.org hittar du också sidorna "Norden för dig". Där får du konkreta tips om hur det fungerar att flytta, arbeta, studera och resa i andra nordiska länder.

Study in Norway

utdanning.no – norska kunskapsdepartemnetets vägledningsportal

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Norden för dig – om att flytta, arbeta, studera och resa i andra nordiska länder

Statligt erkända universitet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen listar universitet i Norge.

Statligt erkända universitet och högskolor i Norge

Norges ambassad

Norges ambassad
Skarpögatan 4
Box 27829
115 93 Stockholm
Tfn: 08-587 236 00
Fax: 587 236 99
E-post: emb.stockholm@mfa.no

Sidan uppdaterades 2016-06-23