Här hittar du länkar och information om att studera i Schweiz.

I Schweiz är utbildningssystemet binärt: det finns dels forskningsinriktade universitet (Universität), dels högskolor som ger mer tillämpade utbildningar (Universities of Applied Sciences/Fachhochschulen/Hautes écoles polytechniques/scuole universitarie professionali etc).

Studieinformation

Webbplatsen swissuniversities.ch har information om högre studier med länkar. Schweiziska ambassaden i Sverige har också information om studier.

Swissuniversities.ch

Ambassadens information om utbildning i Schweiz

Statligt erkända universitet

Swissuniversities.ch har en lista över statligt erkända institutioner för högre utbildning (tyska eller franska).

Swissuniversities lista över de statligt erkända schweiziska universiteten

Antagningskrav

Schweiz har olika antagningskrav för olika länder. Här kan du se i stora drag vad de olika universiteten behöver av svenska sökande:

Swissuniversities.ch om antagningskraven för svenska studenter

Flera av universiteten i Schweiz kräver att du kan visa att du redan har kommit på en motsvarande utbildning i Sverige. Hör med universitetet vad de vill ha exakt.

Information om stipendier

Federal Commission for Scholarships for Foreign Students delar främst ut stipendier till den som vill bedriva forskning i Schweiz.

Federal Commission for Scholarships for Foreign Students

Schweiz ambassad

Schweiz ambassad
Valhallavägen 64
Box 26143
100 41 Stockholm
Tfn: 08-676 79 00
Fax: 08-21 15 04
E-post: sto.vertretung@eda.admin.ch

Sidan uppdaterades 2016-06-23