Här hittar du länkar och information om att studera i Storbritannien.

Storbritannien har central antagning till de flesta utbildningsprogrammen. Du söker till University and Colleges Admissions Service, UCAS, men det är alltid universitetens regler som avgör om du kommer in eller inte.

Det är också troligt att du kommer behöva en bedömning av dina svenska meriter från UK NARIC. Du kan ansöka om bedömningen på nätet.

Ansökan till högre utbildning via UCAS (University and Colleges Admissions Service)

Bedömning av dina svenska meriter genom UK NARIC

Brexit och studier i Storbritannien

Storbritannien har röstat för att lämna EU (Brexit), och på sikt kan det påverka möjligheterna till studier där. 

Brexit kan påverka möjligheten till studier i Storbritannien

Studieinformation

Webbplatsen Education UK visar utbildningar på alla nivåer. Där hittar du också praktisk information, tips och råd, och en funktion där du kan söka efter olika stipendier. Sajten drivs av British Council.

På webbplatsen Hotcourses kan du söka bland nästan en miljon olika kurser i Storbritannien.

Vill du jämföra olika universitetsutbildningar med varandra så har Unistat statistik och nyckeltal som visar på bland annat nöjdhetsindex, hur många som fått jobb efter avslutad utbildning, lönebild och annan viktig information.

Universiteten och högskolorna i Storbritannien tar ut terminsavgifter. På webbplatsen Directgov hittar du bland annat information om bidrag till terminsavgifter.

Education UK – information om studier i Storbitannien

British Council Sverige

Hotcourses – sök kurser i Storbritannien

Sök och jämför utbildningar i Storbitannien på Unistats

Information om finansiering av studier på Directgov

Den svenska föreningen Swedish International Students & Alumni (SISA) har en guide om att söka till universitet i Storbritannien:

SISA:s ansökningsguide till Storbritannien

Språkstudier

På English in Britains webbplats kan du söka efter språkkurser med olika inriktningar. Alla språkutbildningar som är godkända av British Council eller The European Association for Quality Language Services, EAQUALS, ger rätt till studiemedel.

English in Britain – sök språkutbildningar

British Council Sverige

The European Association for Quality Language Services

Statligt erkända universitet

Department for Business, Innovation and Skills listar alla universitet.

Statligt erkända universitet och högskolor i Storbritannien

Storbritanniens ambassad

Storbritanniens ambassad
Skarpögatan 6-8
Box 27819
115 93 Stockholm
Tfn: 08-671 30 00
Fax: 08-671 31 04
E-post: info@britishembassy.se

Sidan uppdaterades 2016-06-29