Det är en hel del praktiska förberedelser som du måste göra när du ansöker till en utländsk utbildning.

Jämför utbildningarna

Ta reda på så mycket du kan om de utbildningar och universitet du är intresserad av. Jämför kurstid, antagningskrav och kostnader. Kontakta alltid det universitet du är intresserad av för information om vilken behörighet som krävs och om hur antagningen går till.

Här på studera.nu har vi samlat länkar till information om de 60 vanligaste länderna att studera i. I den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus hittar du också information om en del av Europas högskoleutbildningar.

Information och nyttiga länkar för de 60 vanligaste länderna att studera i

Den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus (på engelska)

Kolla upp eventuella kostnader

Det är vanligt att utländska universitet tar ut terminsavgifter. Kontakta det universitet du är intresserad av för mer information. Om du studerar utomlands finns det möjlighet att söka extra studiemedel för terminsavgifterna, förutsatt att utbildningen är godkänd av CSN.

Läs mer om finansiering av dina utlandsstudier

Ta reda på vad utbildningen är värd

Alla utbildningar kan du inte tillgodoräkna dig i Sverige. Planerar du att fortsätta studera i Sverige efter dina utlandsstudier? Vänd dig då redan i förväg till det svenska universitetet eller högskolan för att ta reda på om du kommer kunna tillgodoräkna dig de utländska kurserna och poängen.

Om du tänker läsa en hel utbildning utomlands är det lite klurigare att på förhand ta reda på vad den är värd i Sverige. Ett sätt kan vara att kontakta en studievägledare på en motsvarande utbildning på något av de svenska universiteten eller högskolorna. Du kan också mejla till Universitets- och högskolerådet för att få besked om andra har läst motsvarande utländsk utbildning, och hur den då har värderats.

Läs mer om tillgodoräknande i artikeln Efter utlandsstudierna

Mejla Universitets- och högskolerådet på godtagbarstandard@uhr.se

Skaffa intyg för behörighet

För att komma in vid ett utländskt universitet krävs nästan alltid att du har grundläggande behörighet för högre studier i Sverige. Du kan få ett intyg som visar din behörighet från Universitets- och högskolerådet. På engelska kallas det för Certificate of Eligibility.

Information om intyg för utlandsstudier på Universitets- och högskolerådets webbplats

Gör ett språktest

För de flesta studier behöver du ha gjort ett språktest med godkänt resultat. Det finns olika språktest – de utländska universiteten du söker till har mer information om vad som krävs för att få studera hos dem. Tänk på att vara ute i god tid, testen ges bara vid vissa tillfällen och det kan ta tid att få resultaten.

Universiteten ger ibland intensivkurser i undervisningsspråket som förberedelse inför studierna. De vanligaste språktesten kan du göra i Sverige.

Engelska

Folkuniversitetet har information om:

 • Cambridgeexamina
 • International English Language Testing System (IELTS)

British Council har information om:

 • International English Language Testing System (IELTS)

På Educational Testing Service (ETS) webbplats hittar du information om:

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL). TOEFL är ett vanligt test för studier i USA.

Information om språktest på flera språk på Folkuniversitetet

Mer om International English Language Testing System, IELTS

Mer om Test of English as a Foreign Language, TOEFL

Franska

EU-medborgare behöver inte längre göra språktest för att söka till universitet i Frankrike. Däremot rekommenderas godkänt resultat på testen:

 • Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF)
 • Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF)
 • Test de Connaissance Français (TCF)

Mer information om dessa test får du av Franska Institutet.

Information om språktest på Franska Institutet

Spanska

DELE – Diplomen i spanska som främmande språk – är spanska statens officella språkcertifikat. I Sverige hanteras prov och certifikat av Instituto Cervantes.

Till information om spanska språktest på Instituto Cervatentes

Tyska

När du skriver in dig vid ett tyskt universitet genomgår du ett språkprov som heter Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH).

Du kan även söka in om du har klarat något av Goethe-Institut följande språkprov:

 • Kleines Deutsches Sprachdiplom, (KDS), prövar läsförståelse, skriftlig och muntlig förmåga. Diplomet gäller i alla tysktalande länder som intyg på att du har tillräckliga kunskaper för att kunna följa universitetsstudier.
 • Großes Deutsches Sprachdiplom, (GDS), kräver att du talar och skriver tyska flytande.
 • Zentrale Oberstufenprüfung, (ZOP), ligger på samma nivå som KDS.

Information om språktest på tyska på Goethe-institutets webbplats

Gör eventuella inträdesprov

Vissa universitet använder sig av inträdesprov, du kan också behöva motivera varför du vill gå utbildningen med ett personligt brev. Skicka gärna med ett rekommendationsbrev från någon som känner dig väl, till exempel en lärare som du haft.

Var noga med din ansökan

Kontakta det utländska universitetet du är intresserad av att studera vid och be om ansökningshandlingar och instruktioner för hur du ansöker. Var noga med att din ansökan blir korrekt – annars riskerar du att gallras bort direkt. I en del länder finns en central antagningsmyndighet. I andra länder skickar du din ansökan direkt till universitetet.

Var ute i god tid

Sista ansökningsdatum brukar ligga långt före studiestarten. Några universitet har bara antagning en gång om året, medan andra antar tre gånger per år.

Översättning av gymnasiebetyg

Du behöver oftast översätta dina gymnasiebetyg till landets språk. Det gäller även andra betyg som visar att du uppfyller antagningskraven. Kraven på översättning varierar. Ibland räcker det med en egen översättning eller att skolan som utfärdat ditt betyg översätter det. Kontakta alltid universitetet för att få reda på vilka regler som gäller.

 • På Kammarkollegiets webbplats finns ett sökbart register över auktoriserade översättare.
 • Skolverket har en mall för översättning till engelska. De har också en beskrivning av det svenska utbildningssystemet på engelska. Den kan vara bra att skicka med ansökan.
 • Många gymnasieskolor kan översätta dina betyg.
 • På Universitets- och högskolerådets webbplats finns en svensk-engelsk ordbok för ord och begrepp inom högskolevärlden.

Auktoriserade översättare på Kammarkollegiets webbplats

Skolverkets information om översättning av gymnasiebetyg till engelska

Till svensk-engelsk ordbok på Universitets- och högskolerådets webbplats

Förklaring av svenska gymnasiebetyg

Ibland händer det att universitetet vill ha en förklaring av hur de svenska gymnasiebetygen fungerar. Skolverket har en sida på engelska med ett dokument att skriva ut med en sammanfattning av systemet.

Skolverkets sida om de svenska gymnasiebetygen

Skicka aldrig original

Även om det utländska universitetet kräver att du ska skicka dina betyg i original så ska du aldrig göra det.

Legalisering av dokument

Ofta kan du behöva ett statligt intyg på att dina betyg och handlingar är äkta och korrekta. I de flesta fall behöver du en legalisering från utrikesdepartementet, men ibland krävs också en så kallad apostille från notarius publicus (en jurist utsedd av länsstyrelsen).

Utrikesdepartementets information om legalisering och apostille

Översättning av högskolebetyg

Om du vill översätta dina universitets- eller högskolebetyg ska du kontakta institutionen vid ditt universitet eller din högskola.

Sidan uppdaterades 2019-05-20