College of Europe räknas till den bästa utbildningen i världen för den som vill studera EU-frågor. Ansökan för läsåret 2019/2020 är stängd. Nästa ansökningsomgång för läsåret 2020/2021 öppnar under hösten 2019.

Vid College of Europe, som finns i Brygge i Belgien och Natolin i Polen, anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. Utbildningarna är inriktade på europeiska förhållanden.

Läsåret börjar i september och undervisningen bedrivs på engelska och franska. Information om kursernas innehåll finns på College of Europes webbplats.

I Brygge finns cirka 300 studieplatser och i Natolin runt 100.

Vem kan söka stipendium?

För att söka stipendium för studier vid College of Europe ska du ha en akademisk examen men inte påbörjat forskarutbildning. Ett krav är också mycket goda kunskaper i engelska och franska (kraven på franska är något lägre för kurser inom internationella relationer). Dessutom krävs, i olika grad för de olika programmen, kunskaper om EU.

Det går även bra att enbart ansöka om studieplats vid College of Europe.

När söker jag?

Ansökningsperioden för studier läsåret 2019-2020 är stängd. Ansökan för läsåret 2020/2021 öppnar under hösten 2019. Information inför ansökningsomgången hittar du längre ned på sidan.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt via College of Europes webbplats. Studieplats och stipendium söks på samma formulär.

Aktuella studieprogram:

  • IRD International Relations and Diplomacy Studies
  • LAW European Legal Studies
  • POL European Political and Administrative Studies
  • ECO Economy
  • EIS European Interdisciplinary Studies (Natolin).

Avgift & stipendieförmån

Avgiften för undervisning, kost och logi för läsåret 2019/2020 i Brygge och Natolin, uppgår till 25 000 euro (16 500 euro för undervisning och 8 500 euro för kost och logi).

Från stipendiet kan du få max 100 000 kronor per läsår. Övriga kostnader, till exempel kursavgift, behöver du betala själv. Det är inte möjligt att få bidrag för resor. Stipendiebeloppet baseras på hur många som antas och söker UHR:s stipendium.

Ansökningar

College of Europe ansvarar för att bedöma ansökningarna avseende betyg, språkkunskaper (engelska och franska), motivation och rekommendationsbrev etc. Sökande som uppfyller kraven kallas till en intervju, som genomförs direkt med College of Europe via Skype.

I intervjuerna görs en sammanvägd bedömning av kunskaper i engelska och franska. Dessutom bedöms dina kunskaper om EU och din förmåga att resonera, med mera.

Antagning

Vilka som antas till College of Europe, samt eventuella reserver, meddelas till UHR i slutet av mars. Besked om vilka av de antagna som eventuellt beviljas det heltäckande ENP-stipendiet meddelas senare.

UHR informerar samtliga personer som sökt om antagningsbesluten. Vi informerar också College of Europe om vilka studenter som UHR beslutat att tilldela stipendier.

Frågor om antagningen till College of Europe ställs direkt till antagningskonteret (Admissions Office) via e-post: info.admissions@coleurope.eu

Besked om beviljat stipendium

Alla som sökt stipendium får via brev besked om ifall stipendieansökan beviljats eller inte.

De studenter som tilldelas stipendium informeras även om att de, inom tre veckor, måste tacka ja till stipendiet. I brevet bifogas ett rekvisitions- och rapportformulär.

Rapportering

Inom en månad efter att studierna avslutats ska studenter som beviljats stipendium fylla i och skicka in en rapport till UHR.

Sidan uppdaterades 2019-01-25

Andra stipendier

Det är även möjligt att söka ett annat svenskt stipendium (till exempel från Wallenbergstiftelsen) eller College of Europes heltäckande så kallade ENP-stipendium. Max en student per medlemsland i EU kan tilldelas ENP-stipendium.

Om du beviljas ett annat stipendium och den totala summan överstiger avgiften för studierna utgår inget stipendium från UHR, eller så ska mellanskillnaden återbetalas.

För studier i Polen går det även att söka bidrag för samarbete i Östersjöregionen via Svenska institutet.