På grund av omdisponering av Sidas budget är det för närvarande tyvärr inte möjligt att söka Sidas resestipendium.

Sidas resestipendium riktar sig till dig som studerar eller som nyss tagit examen och som antagits till en obetald praktikplats vid en internationell organisation. Stipendiet ger dig möjlighet att finansiera en del av kostnaderna under tiden utomlands.

Rapportering för dig som tidigare beviljats stipendium

Du som tidigare beviljats Sidas stipendium ska fortfarande rapportera. Senast en månad efter att du avslutat din praktik ska du lämna en kortfattad rapport, 1-2 A4-sidor, till Universitets- och högskolerådet.

Rapporten bör innehålla:

  • en beskrivning av praktikplatsen och arbetsuppgifterna
  • dina personliga erfarenheter
  • en redogörelse för hur praktiken påverkat ditt intresse för internationella frågor och andra frågor som rör det svenska utvecklingssamarbetet.

Till det ska du bifoga:

  • ett intyg om genomförd praktik från praktikplatsen, underskrivet av behörig person, där praktikperioden tydligt framgår
  • ett ifyllt rapport- och frågeformulär.

Rapport- och frågeformulär för Sidas resestipendium (pdf)

Hit skickar du rapporten

Du kan välja att skicka in din rapportering med vanlig post eller med e-post. Skicka rapporten med bilagor till adress: Universitets- och högskolerådet, Sidas resestipendium, Box 1413 621 25 Visby

eller till e-postadress: sidasresestipendium@uhr.se alternativt: sidas.resestipendium@uhr.se

Sidan uppdaterades 2021-03-02