Lisa Nilsson har tagit en masterexamen i internationell utveckling och management vid Lunds universitet. För sitt examensarbete fick hon chansen att genom Minor Field Studies göra en fältstudie i Burma – och tog den.

Varje år skapar Minor Field Studies-stipendiet möjlighet för hundratals studenter från Sveriges alla universitet och högskolor att ge sig ut i världen. Efter en obligatorisk förberedelsekurs väntar minst åtta veckor på plats i ett låg- eller medelinkomstland och fältstudier med anknytning till utvecklingsfrågor. Men hur fungerar det att på egen hand samla material till en uppsats eller ett examensarbete i ett land där du inte känner någon? Vad kan vara bra att tänka på inför resan?

- Jag blev jätteglad över stipendiet, säger Lisa Nilsson. Det är meriterande att ha gjort en MFS. Alla vet vad det är. Men min rekommendation till framtida MFS:are är att ordna mer i förväg.

Bred erfarenhet

Lisa Nilsson har alltid varit intresserad av globala utvecklingsfrågor och har prövat på såväl volontärarbeten i Thailand, som praktik på UNDP:s regionkontor i Bangkok med stöd från Sidas resestipendium. Dessutom har hon praktiserat på en lokal systerorganisation till Svalorna i Bangladesh genom Praktikantprogrammet. Hon har också hunnit med en kandidatexamen i socialantropologi med inriktning mot hållbar utveckling och studier i genusvetenskap. Och två folkhögskoleutbildningar där hon producerat filmer om dels en sydafrikansk fackförening med fokus på kvinnors rättigheter, dels en aktivist från Västsahara.

Ensam – och självständig

2015 reste Lisa Nilsson till Burma för fältstudier med stöd från Minor Field Studies. Den burmesiska staten hade tillsammans med civilsamhällets organisationer tagit fram en tioårsplan för jämställdhet och Lisa undersökte hur organisationer som jobbar med jämställdhetsfrågor såg på policyn och på hur arbetet bäst kan bedrivas i den politiska situation som råder i Burma.

Fältstudien gick bra men Lisa upplevde att det var svårt att komma in i rätt sammanhang utan en organisation bakom sig. För trots all internationell erfarenhet och kontakter inom FN kände hon sig ganska ensam när hon kom till Burma. Hennes kontaktperson var mycket upptagen och någon annan att vända sig till hade hon inte när det gällde ämnesområdet och den lokala kontexten. Samtidigt gjorde ensamheten Lisa självständig. Hon var tvungen att lära sig att ta kontakt själv, att ligga på och inte ge sig.

- Det har utvecklat mig enormt. Men jag kunde ha fått ut ännu mer om jag haft kontakter i Burma som hjälpt mig in i ett socialt sammanhang och underlättat min förståelse för landet.

Tips inför fältstudier

För den som planerar att genomföra en MFS i framtiden har Lisa Nilsson flera råd: Ta kontakt med någon på en institution i landet. Gärna en forskare inom ditt område som kan bidra med kunskap och lokala tips. Om det inte finns något universitet i närheten kan en person som tidigare gjort något liknande på platsen vara till hjälp. Eller någon som är expert inom ditt område och verksam inom antingen ideell, offentlig eller privat sektor.

- Det är också viktigt att vara öppen och flexibel. Var inställd på att din plan kan förändras. Ta dig tid. Tacka ja och haka på de tillfällen som dyker upp.

Sidan uppdaterades 2021-10-14

Fakta

Namn: Lisa Nilsson
Utbildning: Masterexamen i internationell utveckling och management vid Lunds universitet
Vad: Fältstudie genom Minor Field Studies
Var: Burma